Novice

DOBRO JE VEDETI: POMEMBNOST TOČKE ROSIŠČA ZA PREMAZE

 

RosiščePremazov narejenih iz reakcijski smol ne smemo nanašati pri temperaturi nižji od temperature rosišča ali pri temperaturi pod +5°C. Da bi preprečili poškodbe zaradi kondenzacije, so termometer (za merjenje temperature zraka), higrometer(za merjenje relativne vlažnosti zraka) in kontaktni termometer (za merjenje površinske temperature podlage na katero želimo nanesti premaz) obvezna oprema na gradbišču. Te naprave morajo biti robustne in natančne. Dobimo jih lahko v trgovinah z optično in laboratorijsko opremo.  

Tabela za določanje točke rosišča je na voljo za prenos na Kösterjevi spletni strani oziroma pri vseh premazih. 

Točko rosiščadoločimo po sledečem postopku. Najprej s IR termometrom Rosišče, premazizmerimo temperaturo podlage. Nato izmerimo temperaturo in relativno vlažnost zraka. Temperaturo rosišča nato razberemo iz tabele za določanje točke rosišča – na preseku izmerjene temperature zraka in izmerjene relativne vlažnosti. Nato primerjamo izmerjeno temperaturo podlage s točko rosišča razbrano iz tabele.  V kolikor je temperatura podlage vsaj 3 °C nad točko rosišča odčitane iz tabele in v kolikor je temperatura zraka in podlage večja od +5 °C, lahko pričnete z delom. V kolikor je izmerjena temperatura podlage blizu točke rosišča ali celo pod njo, premaza ne smete nanašati, saj je nevarnost kondenzacije zelo veliko. Zgoraj napisano velja tudi za čas sušenja premaza.  
     
Kaj sploh je rosišče oziroma točka rosišča?

Rosišče je temperatura pri kateri se začne iz vlažnega zraka izločati voda. Rosišče je odvisno od vsebnosti vodne pare v zraku, oz. povedano drugače, od vlažnosti zraka.  Na podlagi, predmetu, ki je ohlajen na temperaturo rosišča oz. pod temperaturo rosišča, se iz zraka izloči vlaga in nastane rosa. Torej, rosišče je temperatura pri kateri voda spremeni agregatno stanje iz plinastega v kapljevinsko.      
Točka rosišča je tako točka, pri kateri so ustvarjeni vsi pogoji za kondenzacijo (na kondenzacijo vplivajo relativna zračna vlažnost, temperatura prostora in temperatura podlage/predmeta).

Tabela za določanje točke rosišča

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America