K referencam

Gradnja cevnih predorov

Predori katere sestavljajo gradbeni elementi in kateri so zgrajeni s pomočjo cevnega ščita ali z vrtalnim strojem TBM ("krtom"), predstavljajo najbolj sodobne metode, ki se danes uporabljajo pri gradnji predorov. A kljub močnim ojačitvam, se zaradi visokih obremenitev, katerim je podvržena cev predora, na betonskih površinah lahko pojavijo razpoke. Da bi preprečili poškodbe zaradi vdiranja vode in posledično korozijo armature, se te razpoke zatesnijo z običajnimi injektirnimi metodami.  S predvidevanjem, da so te razpoke statične, so za sanacijo primerni izdelki, ki premoščajo razpoke in strukturno lepijo gradbene elemente-razpoke.

Druga pogosta težava pri gradnji predorov je delna popustitev zunanje zaščite in posledično prodiranje vode skozi dilatacije gradnikov predora. V takšnih primerih se sanacija po navadi izvaja z zavesnim injektiranjem za same gradnike predora. V gradnike tunela se zvrta "mreža" vrtin, skozi katere se injicira injektirni gel. Injektirno sredstvo utrdi prilegajoče se plasti zemlje in zatesni gradbene elemente predora z zunanje strani.


Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumetnaciji.

Gradnja zidanih predorov

Podobno kot injektiramo običajne zidane strukture, lahko injektiramo tudi predore, sezidane iz naravnega kamna ali opeke. Injektirni material se vbrizga pod določenim pritiskom, preko mreže izvrtanih lukenj.  S tem želimo iz zunanje strani zatesniti z vlago prepojene gradbene elemente, z namenom, da bomo lahko kasneje nanesli še hidroizolacijo iz negativne strani.


Posebno pozornost moramo nameniti votlim prostorom za zidom predora.  Tukaj najdemo manjše in večje praznine, ki so lahko bolj ali manj zapolnjene z zrakom ali z vodo nasičenimi materiali, kot npr. zemljo, peskom, gramozom, ruševinami ali mešanicami le-teh. Pogosto je pomembno, da zagotovimo, da ne prihaja do direktnega stika  stene tunela z okoliškimi kamnitimi plastmi.


Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumetnaciji.

Izolacija predorov z negativne strani

Za hidroizolacijo negativnega tlaka z notranje strani lahko izbiramo med več hidroizolacijskimi sistemi. Za zaustavitev majhnih vdorov vode lahko uporabimo KÖSTER KD 2 hitro reakcijski prah in KÖSTER Waterstop. Fuge lahko popravimo s KÖSTER Tesnilno malto ali KÖSTER Tesnilno malto Plus in KÖSTER NB 1 Siv, zadnjega lahko uporabimo tudi kot hidroizolacijo z negativne strani.


Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumetnaciji.

Izolacija predorov pri zaprtem načinu gradnje

Metoda hidroizolacije predorov s KÖSTER-jevimi izdelki temelji na kombinaciji tesnjenja iz negativne (notranje) strani in tekoče komponente, ki premošča razpoke. Vodotesne plasti ne prepuščajo vode, prav tako voda ne more vdreti med plasti, niti se ne more širiti vstran, tako kot pri membranah. Sistem ne potrebuje drenaže. Voda ne odteka v v okoliško zemljo, kar pomeni, da sistem tesnjenja ne vpliva na podzemni nivo podtalnice.    

Sistem je primeren za zaprti način gradnje predorov. Tekočo vodo zaustavimo z injektiranjem KÖSTER IN 1, ter jo nato trajno zatesnimo z elastično PU smolo KÖSTER IN 2.  Namesto zgornjih dveh izdelkov lahko uporabimo tudi KÖSTER 2 IN 1. Manjše vdore vode, ali pa kar cele stene, skozi katere vdira voda, zatesnimo s KÖSTER KD 2 hitrim reakcijskim prahom. Ko je površina tako pripravljena, celotna površina predora pa suha in zdrava, celoten predor zatesnimo s KÖSTER  NB 1 Sivi. S tem je narejena izolacija iz negativne strani. Ko je KÖSTER NB 1 Sivi strjen in suh, nanj nanesemo KÖSTER CRF 1. KÖSTER CRF 1 je ekstremno elastična bitumen/kavčuk masa za vročo vgradnjo. Odlično premošča razpoke, saj ima razteznost do 2000%. Na ta tesnilni sistem nanesemo še eno plast betona. Tako je izolacija v sendviču, med dvema plastema betona.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

 

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America