Gradbene razpoke so strukturne šibke točke. Takšne razpoke skrajšajo življenjsko dobo celotnega objekta, saj gradbena struktura zaradi prodirajoče vode občutno oslabi.  Zato je potrebno izvesti elastično ali trdno zatesnitev razpok. Ta se doseže z injektiranjem poliuretanskih smol pod pritiskom, preko injektirnih čepov. Navedene injektirne smole se lahko uporabijo tudi v področjih pitne vode.

K referencam

Injektiranje, suhih ali vlažnih razpok, pod pritiskom

Suhe in mokre razpoke trajno zatesnimo s KÖSTER izdelki za injektiranje.   
Za zatesnitev razpok se najpogosteje uporablja KÖSTER  2 IN 1. KÖSTER 2 IN 1 ob stiku z vlago reagira – tvori peno, ki zaustavi ali izpodrine vodo. Za svoje delovanje koristi vlago v razpokah, katere injektiramo. Drugo injektiranje z istim izdelkom, trajno in elastično zatesni razpoko.
KÖSTER IN 3 se uporablja za strukturno oz. trdno lepljenje razpokanih in poškodovanih gradbenih elementov.            
KÖSTER IN 5 je zelo nizko viskozna poliuretanska smola z dolgim odprtim časom. Še posebej je primerna za injektiranje malih in zelo finih razpok.
KÖSTER KB-Pox IN je nizko viskozna epoksidna smola. Primerna je za statične ojačitve razpok in trajno lepljenje. Odlično penetrira v porozne podlage in ima odličen oprijem z betonom, kamnom, zidovi in kovino.
KÖSTER Micro Grout 1K je injektirna malta na mineralni osnovi, primerna za zapolnjevanje srednje velikih odprtin. Izdelek odlikuje odlična oprijemljivost, tudi na vlažne podlage. Ko je popolnoma suh, doseže zelo visoko tlačno trdnost.
Vse KÖSTER injektirne smole injektiramo v razpoke s KÖSTER 1K injektirno črpalko preko injektirnih nastavkov – pakerjev (čepov). Na razpolago imamo več različnih vrst pakerjev-odvisno od nanosa. KÖSTER lamelni pakerji so zelo hitro vgradljivi in primerni za injektiranje z nizkim in srednjim pritiskom.  
KÖSTER Pakerji in Superpakerji se uporabljajo za vse nanose, ne glede na pritisk (od injektiranja z nizkim pritiskom do injektiranje z visokim pritiskom).       
KÖSTER Enodnevni paker, kateri ima še dodaten nastavek (glavo), je zasnovan tako da lahko zgornji del nastavka takoj po končanem injektiranju odstranimo, en del pa ostane v steni. Vstopna luknja ostane zatesnjena.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Injektiranje pod pritiskom - injektiranje razpok iz katerih teče voda

Ko smo soočeni z aktivnim vdorom vode, ki teče iz razpoke, katero moramo zatesniti, za injektiranje uporabimo kombinacijo dveh KÖSTER-jevih izdelkov: KÖSTER IN 1 in KÖSTER IN 2 (oziroma KÖSTER 2 IN 1). Prvi ob stiku z vodo hitro zreagira in tvori peno, ki zaustavi ali izpodrine vodo. Drugi pa se uporabi za trajno zatesnitev razpoke.         
KÖSTER IN 7 je elastična, z vodo reaktivna injektirna pena. Za reagiranje in sušenje nujno potrebuje vodo.            
Vse KÖSTER-jev injektirne smole injektiramo v razpoke s KÖSTER 1K injektirno črpalko preko injektirnih nastavkov – pakerjev. Na razpolago imamo več različnih vrst pakerjev-odvisno od nanosa. KÖSTER udarni pakerji so zelo hitro vgradljivi in primerni za injektiranje z nizkim in srednjim pritiskom.  
KÖSTER Pakerji in Superpakerji se uporabljajo za vse nanose, ne glede na pritisk (od injektiranja z nizkim pritiskom do injektiranje z visokim pritiskom).       
KÖSTER Enodnevni paker ima še dodaten nastavek (glavo), tako da se lahko zgornji del nastavka takoj po končanem injektiranju odstrani, en del pa ostane v steni. Vstopna luknja ostane zatesnjena.

 

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Izolacija delovne fuge v področju stena / temelj

Za retroaktivno/naknadno zatesnitev delovnega stika temelj-stena moramo vstopne luknje zavrtati prečno na stik. Zavrtamo jih približno na sredino fuge.           
Za injektiranje uporabljamo KÖSTER Superpakerje ali KÖSTER Enodnevne pakerje. Pri delu uporabljamo KÖSTER 1K injektirno črpalko.          
Za zapolnitev delovnega stika lahko uporabimo KÖSTER IN 5, ki je je zelo nizko viskozna  poliuretanska smola z dolgim odprtim časom. Prodre tudi v vse majhne in zelo fine razpoke stika.
V kolikor imamo opraviti z aktivnim vdorom vode, ali pa nismo prepričani ali imamo opraviti s suho ali mokro podlago, injektiramo s KÖSTER 2 IN 1. Da zagotovimo trajno in elastično zatesnitev injektiramo dvakrat v razponu 10-20 min.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Cevno injektiranje med betonskimi gradbenimi elementi

1 Injektirna cev

2 Izolacija prečnega prereza zidu
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola

Tesnjenje delovnih stikov med betonskimi gradbenimi elementi, ki so pod nivojem tal, vedno zahteva posebno pozornost. Posebej pomemben je spoj tla-stena. Napake in pomanjkljivosti na tem področju niso čisto nič nenavadnega. Preden vlijemo beton za steno, v delovno dilatacijo vstavimo injektirne cevi. Injektirne cevi so naluknjane ali zarezane. Ko se beton strdi, v injektirne cevi pod pritiskom injektiramo elastično injektirno smolo. Tako je stik trajno elastično zatesnjen in vodonepropusten.          
Za tovrstno injektiranje uporabljamo KÖSTER nizko viskozno poliuretansko injektirno smolo z dolgim odprtim časom KÖSTER IN 5. Pri tovrstnem načinu tesnjenja imata dobra pretočnost in dolg odprti čas pomembno vlogo, saj zagotovita, da injektirna smola prodre v najmanjše in najbolj fine reže, ter omogočata, da smola ne začne reagirati preden je injektiranje končano.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Zunanja izolacija kleti z zavesnim injektiranjem

Zunanja kletna izolacija iz notranjosti stavbe? Včasih se pri sanacijah objekta soočimo s situacijo, ko dostop do stene (odkop) z zunanje strani ni mogoče.
Na primer:
ko je področje, ki bi ga morali odkopati, pozidano;
ko izkopavanje preprečuje promet;
ko so stroški odkopa previsoki.
V takšnih primerih bi najprej pomislili na notranjo hidroizolacijo kleti (ti. hidroizolacijo iz negativne strani), a pri sanacijah zgodovinskih zgradb ali zgradb s posebnimi arhitekturnimi zahtevami, to ni zaželeno.
V takih primerih lahko izvedemo zavesno injektiranje s KÖSTER Injektirni gel G4. smolo skozi steno injektiramo z notranje strani na zunanjo stran. Ob kontaktu z vodo smola reagira in tvori elastičen tesnilni sloj. Injektiramo s posebno dvo-komponentno črpalko in KÖSTER injektirnimi pakerji. Injektirani material se razprši po zunanji strani stene in hitro reagira z vodo ter formira vodoodporni sloj. Alternativa je, da KÖSTER Injektirni gel G4 injektiramo direktno v steno. Takšno, t.i. »lokalno injektiranje«, je mogoče v kolikor so gradbeni materiali porozni oziroma votli. Tudi tu KÖSTER Injektirni gel G4 reagira z vodo, prisotno v strukturi, in formira elastičen tesnilni sloj.    

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Vertikalno in horizontalno zavesno injektiranje

The subsequent waterproofing of building components which are not accessible due to neighboring construction or other considerations (such as tunnels, underground parking garages, elevator shafts, or concrete base slabs), is commonly carried out through the waterproofing method referred to as curtain injection. The graphic above shows an elevator shaft being subsequently waterproofed through horizontal curtain injection (underneath the concrete base slab) and through vertical curtain injection (through the walls).

A quadratic, surface-centered grid of standard impact packers have been drilled into the building component. KÖSTER Injection Gel G4 is injected in numerous phases through the drill holes and results in hemispherical areas of waterproofing on the positive (outer) side of the wall, separating the building component from ground water. For this particular field of application KÖSTER Injection Gel G4 has received a general construction approval from the Deutschen Institut für Bautechnik (German Institute for Structural Engineering).

Curtain injection of building components with perforated bricks, bricks with finger holes, aerated concrete blocks, or double-wall constructions require the use of special impact packers. These injection lances, also known as very long packers, can bridge cavities within the wall and discharge the injection material into the ground on the outer side of the building component.

Always adhere to the specifications in the respective Technical Guidelines.

Injektiranje zidanih zidov

Vertical masonry injection (also known as area injection) is a standard method for the subsequent waterproofing of brick building elements in which excavation is not economical or possible. Boreholes are drilled horizontally on the inside of the building component and angularly at wall-floor connections and wall corners. The drilling depths are determined according to the wall thickness and can amount to 50% to 90% of the wall thickness. The drill holes must be drilled in such a way that at least one joint is crossed. The holes are drilled in a grid horizontally and vertically with every second row offset. Packers are spaced according to the masonry type at hand. The diameter of the drill holes depends on the chosen packers.

KÖSTER Superpackers are inserted into the drill holes. In most cases, it is necessary to install an injection barrier, for example with KÖSTER Injection Barrier, in order to prevent the loss of injection material due to uncontrolled outflow. In cases of exposed masonry where the appearance must be maintained (such as in historical vaults), KÖSTER Repair Mortar NC can be used for touch ups where needed without significantly altering the appearance of the masonry instead of installing a complete injection barrier.

KÖSTER Injection Gel G4 is injected in multiple phases until a pressure resistance is achieved. Afterwards the packer holes are filled with KÖSTER KB-Fix 5. For a decorative and functional surface design, KÖSTER Restoration Plasters can be applied over the KÖSTER Injection Barrier.

Always adhere to the specifications in the respective Technical Guidelines.

 

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland France Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America