Gradbene razpoke so strukturne šibke točke. Takšne razpoke skrajšajo življenjsko dobo celotnega objekta, saj gradbena struktura zaradi prodirajoče vode občutno oslabi.  Zato je potrebno izvesti elastično ali trdno zatesnitev razpok. Ta se doseže z injektiranjem poliuretanskih smol pod pritiskom, preko injektirnih čepov. Navedene injektirne smole se lahko uporabijo tudi v področjih pitne vode.

K referencam

Injektiranje, suhih ali vlažnih razpok, pod pritiskom

Suhe in mokre razpoke trajno zatesnimo s KÖSTER izdelki za injektiranje.   
Za zatesnitev razpok se najpogosteje uporablja KÖSTER  2 IN 1. KÖSTER 2 IN 1 ob stiku z vlago reagira – tvori peno, ki zaustavi ali izpodrine vodo. Za svoje delovanje koristi vlago v razpokah, katere injektiramo. Drugo injektiranje z istim izdelkom, trajno in elastično zatesni razpoko.
KÖSTER IN 3 se uporablja za strukturno oz. trdno lepljenje razpokanih in poškodovanih gradbenih elementov.            
KÖSTER IN 5 je zelo nizko viskozna poliuretanska smola z dolgim odprtim časom. Še posebej je primerna za injektiranje malih in zelo finih razpok.
KÖSTER KB-Pox IN je nizko viskozna epoksidna smola. Primerna je za statične ojačitve razpok in trajno lepljenje. Odlično penetrira v porozne podlage in ima odličen oprijem z betonom, kamnom, zidovi in kovino.
KÖSTER Micro Grout 1K je injektirna malta na mineralni osnovi, primerna za zapolnjevanje srednje velikih odprtin. Izdelek odlikuje odlična oprijemljivost, tudi na vlažne podlage. Ko je popolnoma suh, doseže zelo visoko tlačno trdnost.
Vse KÖSTER injektirne smole injektiramo v razpoke s KÖSTER 1K injektirno črpalko preko injektirnih nastavkov – pakerjev (čepov). Na razpolago imamo več različnih vrst pakerjev-odvisno od nanosa. KÖSTER lamelni pakerji so zelo hitro vgradljivi in primerni za injektiranje z nizkim in srednjim pritiskom.  
KÖSTER Pakerji in Superpakerji se uporabljajo za vse nanose, ne glede na pritisk (od injektiranja z nizkim pritiskom do injektiranje z visokim pritiskom).       
KÖSTER Enodnevni paker, kateri ima še dodaten nastavek (glavo), je zasnovan tako da lahko zgornji del nastavka takoj po končanem injektiranju odstranimo, en del pa ostane v steni. Vstopna luknja ostane zatesnjena.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Injektiranje pod pritiskom - injektiranje razpok iz katerih teče voda

Ko smo soočeni z aktivnim vdorom vode, ki teče iz razpoke, katero moramo zatesniti, za injektiranje uporabimo kombinacijo dveh KÖSTER-jevih izdelkov: KÖSTER IN 1 in KÖSTER IN 2 (oziroma KÖSTER 2 IN 1). Prvi ob stiku z vodo hitro zreagira in tvori peno, ki zaustavi ali izpodrine vodo. Drugi pa se uporabi za trajno zatesnitev razpoke.         
KÖSTER IN 7 je elastična, z vodo reaktivna injektirna pena. Za reagiranje in sušenje nujno potrebuje vodo.            
Vse KÖSTER-jev injektirne smole injektiramo v razpoke s KÖSTER 1K injektirno črpalko preko injektirnih nastavkov – pakerjev. Na razpolago imamo več različnih vrst pakerjev-odvisno od nanosa. KÖSTER udarni pakerji so zelo hitro vgradljivi in primerni za injektiranje z nizkim in srednjim pritiskom.  
KÖSTER Pakerji in Superpakerji se uporabljajo za vse nanose, ne glede na pritisk (od injektiranja z nizkim pritiskom do injektiranje z visokim pritiskom).       
KÖSTER Enodnevni paker ima še dodaten nastavek (glavo), tako da se lahko zgornji del nastavka takoj po končanem injektiranju odstrani, en del pa ostane v steni. Vstopna luknja ostane zatesnjena.

 

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Tesnjenje delovnega stika: predel tla/stena

Za retroaktivno/naknadno zatesnitev delovnega stika temelj-stena moramo vstopne luknje zavrtati prečno na stik. Zavrtamo jih približno na sredino fuge.
Za injektiranje uporabljamo KÖSTER Superpakerje ali KÖSTER Enodnevne pakerje. Pri delu uporabljamo KÖSTER 1K injektirno črpalko.
Za zapolnitev delovnega stika lahko uporabimo KÖSTER IN 5, ki je je zelo nizko viskozna poliuretanska smola z dolgim odprtim časom. Prodre tudi v vse majhne in zelo fine razpoke stika.
V kolikor imamo opraviti z aktivnim vdorom vode, ali pa nismo prepričani ali imamo opraviti s suho ali mokro podlago, injektiramo s KÖSTER 2 IN 1. Da zagotovimo trajno in elastično zatesnitev injektiramo dvakrat v razponu 10-20 min.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Cevno injektiranje delovnih stikov

1 Injektirna cev

2 Injektirna smola
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola
3 Injektirna črpalka
KÖSTER 1K-injektirna črpalka

Tesnjenje delovnih stikov med betonskimi gradbenimi elementi, ki so pod nivojem tal, vedno zahteva posebno pozornost. Posebej pomemben je spoj tla-stena. Napake in pomanjkljivosti na tem področju niso čisto nič nenavadnega. Preden vlijemo beton za steno, v delovno dilatacijo vstavimo injektirne cevi. Injektirne cevi so naluknjane ali zarezane. Ko se beton strdi, v injektirne cevi pod pritiskom injektiramo elastično injektirno smolo. Tako je stik trajno elastično zatesnjen in vodonepropusten.          
Za tovrstno injektiranje uporabljamo KÖSTER nizko viskozno poliuretansko injektirno smolo z dolgim odprtim časom KÖSTER IN 5. Pri tovrstnem načinu tesnjenja imata dobra pretočnost in dolg odprti čas pomembno vlogo, saj zagotovita, da injektirna smola prodre v najmanjše in najbolj fine reže, ter omogočata, da smola ne začne reagirati preden je injektiranje končano.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

 

 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America