Gradbene razpoke so strukturne šibke točke. Takšne razpoke skrajšajo življenjsko dobo celotnega objekta, saj gradbena struktura zaradi prodirajoče vode občutno oslabi.  Zato je potrebno izvesti elastično ali trdno zatesnitev razpok. Ta se doseže z injektiranjem poliuretanskih smol pod pritiskom, preko injektirnih čepov. Navedene injektirne smole se lahko uporabijo tudi v področjih pitne vode.

K referencam

Injektiranje, suhih ali vlažnih razpok, pod pritiskom

Suhe in mokre razpoke trajno zatesnimo s KÖSTER izdelki za injektiranje.   
Za zatesnitev razpok se najpogosteje uporablja KÖSTER  2 IN 1. KÖSTER 2 IN 1 ob stiku z vlago reagira – tvori peno, ki zaustavi ali izpodrine vodo. Za svoje delovanje koristi vlago v razpokah, katere injektiramo. Drugo injektiranje z istim izdelkom, trajno in elastično zatesni razpoko.
KÖSTER IN 3 se uporablja za strukturno oz. trdno lepljenje razpokanih in poškodovanih gradbenih elementov.            
KÖSTER IN 5 je zelo nizko viskozna poliuretanska smola z dolgim odprtim časom. Še posebej je primerna za injektiranje malih in zelo finih razpok.
KÖSTER KB-Pox IN je nizko viskozna epoksidna smola. Primerna je za statične ojačitve razpok in trajno lepljenje. Odlično penetrira v porozne podlage in ima odličen oprijem z betonom, kamnom, zidovi in kovino.
KÖSTER Micro Grout 1K je injektirna malta na mineralni osnovi, primerna za zapolnjevanje srednje velikih odprtin. Izdelek odlikuje odlična oprijemljivost, tudi na vlažne podlage. Ko je popolnoma suh, doseže zelo visoko tlačno trdnost.
Vse KÖSTER injektirne smole injektiramo v razpoke s KÖSTER 1K injektirno črpalko preko injektirnih nastavkov – pakerjev (čepov). Na razpolago imamo več različnih vrst pakerjev-odvisno od nanosa. KÖSTER lamelni pakerji so zelo hitro vgradljivi in primerni za injektiranje z nizkim in srednjim pritiskom.  
KÖSTER Pakerji in Superpakerji se uporabljajo za vse nanose, ne glede na pritisk (od injektiranja z nizkim pritiskom do injektiranje z visokim pritiskom).       
KÖSTER Enodnevni paker, kateri ima še dodaten nastavek (glavo), je zasnovan tako da lahko zgornji del nastavka takoj po končanem injektiranju odstranimo, en del pa ostane v steni. Vstopna luknja ostane zatesnjena.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Injektiranje pod pritiskom - injektiranje razpok iz katerih teče voda

Ko smo soočeni z aktivnim vdorom vode, ki teče iz razpoke, katero moramo zatesniti, za injektiranje uporabimo kombinacijo dveh KÖSTER-jevih izdelkov: KÖSTER IN 1 in KÖSTER IN 2 (oziroma KÖSTER 2 IN 1). Prvi ob stiku z vodo hitro zreagira in tvori peno, ki zaustavi ali izpodrine vodo. Drugi pa se uporabi za trajno zatesnitev razpoke.         
KÖSTER IN 7 je elastična, z vodo reaktivna injektirna pena. Za reagiranje in sušenje nujno potrebuje vodo.            
Vse KÖSTER-jev injektirne smole injektiramo v razpoke s KÖSTER 1K injektirno črpalko preko injektirnih nastavkov – pakerjev. Na razpolago imamo več različnih vrst pakerjev-odvisno od nanosa. KÖSTER udarni pakerji so zelo hitro vgradljivi in primerni za injektiranje z nizkim in srednjim pritiskom.  
KÖSTER Pakerji in Superpakerji se uporabljajo za vse nanose, ne glede na pritisk (od injektiranja z nizkim pritiskom do injektiranje z visokim pritiskom).       
KÖSTER Enodnevni paker ima še dodaten nastavek (glavo), tako da se lahko zgornji del nastavka takoj po končanem injektiranju odstrani, en del pa ostane v steni. Vstopna luknja ostane zatesnjena.

 

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Tesnjenje delovnega stika: predel tla/stena

Za retroaktivno/naknadno zatesnitev delovnega stika temelj-stena moramo vstopne luknje zavrtati prečno na stik. Zavrtamo jih približno na sredino fuge.
Za injektiranje uporabljamo KÖSTER Superpakerje ali KÖSTER Enodnevne pakerje. Pri delu uporabljamo KÖSTER 1K injektirno črpalko.
Za zapolnitev delovnega stika lahko uporabimo KÖSTER IN 5, ki je je zelo nizko viskozna poliuretanska smola z dolgim odprtim časom. Prodre tudi v vse majhne in zelo fine razpoke stika.
V kolikor imamo opraviti z aktivnim vdorom vode, ali pa nismo prepričani ali imamo opraviti s suho ali mokro podlago, injektiramo s KÖSTER 2 IN 1. Da zagotovimo trajno in elastično zatesnitev injektiramo dvakrat v razponu 10-20 min.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Cevno injektiranje med betonskimi gradbenimi elementi

1 Injektirna cev

2 Izolacija prečnega prereza zidu
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola

Tesnjenje delovnih stikov med betonskimi gradbenimi elementi, ki so pod nivojem tal, vedno zahteva posebno pozornost. Posebej pomemben je spoj tla-stena. Napake in pomanjkljivosti na tem področju niso čisto nič nenavadnega. Preden vlijemo beton za steno, v delovno dilatacijo vstavimo injektirne cevi. Injektirne cevi so naluknjane ali zarezane. Ko se beton strdi, v injektirne cevi pod pritiskom injektiramo elastično injektirno smolo. Tako je stik trajno elastično zatesnjen in vodonepropusten.          
Za tovrstno injektiranje uporabljamo KÖSTER nizko viskozno poliuretansko injektirno smolo z dolgim odprtim časom KÖSTER IN 5. Pri tovrstnem načinu tesnjenja imata dobra pretočnost in dolg odprti čas pomembno vlogo, saj zagotovita, da injektirna smola prodre v najmanjše in najbolj fine reže, ter omogočata, da smola ne začne reagirati preden je injektiranje končano.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Zunanja izolacija kleti z zavesnim injektiranjem

Zunanja kletna izolacija iz notranjosti stavbe? Včasih se pri sanacijah objekta soočimo s situacijo, ko dostop do stene (odkop) z zunanje strani ni mogoče.
Na primer:
ko je področje, ki bi ga morali odkopati, pozidano;
ko izkopavanje preprečuje promet;
ko so stroški odkopa previsoki.
V takšnih primerih bi najprej pomislili na notranjo hidroizolacijo kleti (ti. hidroizolacijo iz negativne strani), a pri sanacijah zgodovinskih zgradb ali zgradb s posebnimi arhitekturnimi zahtevami, to ni zaželeno.
V takih primerih lahko izvedemo zavesno injektiranje s KÖSTER Injektirni gel G4. smolo skozi steno injektiramo z notranje strani na zunanjo stran. Ob kontaktu z vodo smola reagira in tvori elastičen tesnilni sloj. Injektiramo s posebno dvo-komponentno črpalko in KÖSTER injektirnimi pakerji. Injektirani material se razprši po zunanji strani stene in hitro reagira z vodo ter formira vodoodporni sloj. Alternativa je, da KÖSTER Injektirni gel G4 injektiramo direktno v steno. Takšno, t.i. »lokalno injektiranje«, je mogoče v kolikor so gradbeni materiali porozni oziroma votli. Tudi tu KÖSTER Injektirni gel G4 reagira z vodo, prisotno v strukturi, in formira elastičen tesnilni sloj.    

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Vertikalno in horizontalno zavesno injektiranje

Naknadna hidroizolacija gradbenih konstrukcij, ki niso dostopne zaradi sosednjih konstrukcij ali drugih razlogov (predori, podzemne garaže, jaški dvigal, betonske temeljne plošče), se običajno izvajajo s pomočjo t.i. metode zavesnega injektiranja. Zgornja slika prikazuje hidroizoliranje jaška dvigala s  horizontalnim (pod betonsko osnovno ploščo) in vertikalnim zavesnim injektiranjem (skozi stene).

Na gradbeni površini injektirne nastavke razporedimo tako, da tvorijo mrežo.  KÖSTER Injektirni gel G4 v več fazah preko injektirnih nastavkov injiciramo na zunanjo stran stene, kjer gel tvori zaveso, s tem loči gradbeni element od podtalne vode ter ga tako hidroizolira  z zunanje (pozitivne) strani.  Prav za to področje uporabe je izdelek KÖSTER Injektirni gel G4 pridobil certifikatsplošno tehnično soglasje s strani Nemškega inštituta za gradbeništvo (DIBt).

Zavesno injektiranje v gradbene elemente sestavljene iz oblikovane opeke, votlakov, poro-betona, siporeksa, ali v konstrukcije z dvojno zidavo, zahteva uporabo posebnih udarnih pakerjev (superpakerjev, zidnih pakerjev). Ti distribucijski pakerji zaradi svoje zasnove lahko premostijo večje praznine v steni in injicirajo na zunanjo stran gradbenega elementa. 

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Injektiranje v zidane zidove

Vertikalno injektiranje v zidane zidove  je standardna metoda za naknadno hidroizolacijo opečnatih zidov, kjer je izkopavanje neizbedljivo ali neekonomično. Luknje izvrtamo horizontalno na notranji strani gradbenega elementa. V kotih oz. spojih med steno in tlemi ter v kotih med stenami (90°C). Globino vrtine določimo glede na debelino stene in znaša od 50% do 90% debeline. Pri kotnih spojih (tla-stena oz. stena-stena), luknjo izvrtamo pod kotom (npr. 45°) - vrtina mora presekati vsaj en spoj – eno fugo. Položaji vrtin morajo tvoriti horizontalno in vertikalno mrežo, vsaka druga vrsta pa naj bo zamaknjena iz mreže. Premer vrtine je odvisen od premera izbranega pakerja, ki ga vstavimo ročno.

Ko so KÖSTER Superpackerji že v vrtini jih je včasih potrebno dodatno zavarovati z injektirno bariero, kot je npr. KÖSTER Injektirna bariera, s katero preprečimo izgube materiala zaradi nekontroliranega odtekanja. V primerih kadar je potrebno ohraniti prvoten videz stene (npr. zgodovinski oboki), za popravke uporabimo KÖSTER Reparturno malto NC s katero nadomestimo popolno injekcijsko bariero, videza pa bistveno ne spremenimo.

Injektiranje izvedemo s KÖSTER Injektirni gel G4 v več fazah, vse dokler ni stena popolnoma prepojena (za pomoč opazujemo pritisk na barometru injektirne črpalke – ko je le-ta dovolj visok lahko zaključimo z injektiranjem). Zatem luknje zatesnimo s KÖSTER KB-Fix 5. Za dosego dekorativnega videza in  boljšo končno funkcionalnost lahko čez KÖSTER Injektirno bariero nanesemo KÖSTER Sanirni omet.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

Concrete injection

Concrete structures exposed to extreme conditions, like intense heat, are subject to higher damaged in its crystalline structure, which can result in a higher porosity. Old concrete may have also lost some of its integrity due to external influences, carbonatation or possible prolonged water filtrations. Bad concreting or poor vibration can as well be causes of unwanted honeycombs or cracks on the surface. All these situations required an intelligent system with the capacity to fill the finest cracks and voids and stop filtrations in the structure.

KÖSTER Injection Gel G4 is an extremely low viscosity acrylic gel that intelligently follows the paths of water ingresses, and after curing, seals filtrations effectively from the source. The structure is drilled in a specified pattern, depending on the dimensions and conditions, and KÖSTER Superpackers are inserted into the drill holes. KÖSTER Injection Gel G4 is injected in one or multiple phases until a pressure resistance is achieved. Afterwards the packer holes can be filled with KÖSTER KB-Fix 5.

Always adhere to the specifications in the respective Technical Guidelines.

 

 

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America